Category Archives: Cuộc thi

Sinh viên UEH cùng “Thử tài kinh tế Vĩ mô 2021”

“THỬ TÀI KINH TẾ VĨ MÔ 2021”  Về cơ cấu các vòng thi: Vòng 1: Trắc nghiệm online  Trắc nghiệm Online bao gồm 35 câu trắc nghiệm trong vòng 40 phút, xoay quanh các kiến thức về Kinh tế Vĩ mô. Top 32 thí sinh cao điểm nhất  chia thành 8 đội ngẫu nhiên bước […]