Các chương trình – Cuộc thi NK XXI

Xem chi tiết

Cuộc thi Thử tài Kinh tế vĩ mô 2021

Xem chi tiết

Kinh tế học: Tầm nhìn Bạn và Tôi 2021 – “Sustainable Development

Xem chi tiết

Cuộc thi Thử tài Kinh tế vi mô 2020

Xem chi tiết

Tuyển CTV Tháng 11/2020

Xem chi tiết

Ươm mầm tài năng kinh tế trẻ

Copyright 2021 • CLB Nghiên cứu Kinh tế Trẻ – YoRE

Designed By Thanh Thảo