Các chương trình – Cuộc thi NK XXII

Cuộc thi Thử tài Kinh tế vi mô 2021

Xem chi tiết

Tuyển CTV 2021 – The Cosmos

Xem chi tiết

Các chương trình – Cuộc thi NK XXI

NCKH – Lựa chọn để Khẳng định: “Research your Dream

Xem chi tiết

Cuộc thi Thử tài Kinh tế vĩ mô 2021

Xem chi tiết

Kinh tế học: Tầm nhìn Bạn và Tôi 2021 – “Sustainable Development

Xem chi tiết

Cuộc thi Thử tài Kinh tế vi mô 2020

Xem chi tiết

Tuyển CTV Tháng 11/2020

Xem chi tiết

about us

CLB Nghiên cứu Kinh tế Trẻ YoRE

Trực thuộc Khoa Kinh tế – Đại học UEH

Fanpage: @clbyore

Email: clbnckinhtetre@gmail.com

Liên hệ tài trợ: external.relations.yoreclub@gmail.com

Hỗ trợ truyền thông: pr.yoreclub@gmail.com

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

contact

Ms. Hồng Tú Phương – Chủ nhiệm CLB

Email: phuonghong.31191021363@st.ueh.edu.vn

SĐT: 0375 686 711

Ms. Phạm Thị Yến Ngọc – Trưởng ban Sự kiện

Email: ngocpearl28@gmail.com

SĐT: 0346 253 350

“Ươm mầm tài năng kinh tế trẻ”

© 2021 YoRE. All Rights Reserved | Developed By Thanh Thảo