ĐỘI NGŨ

HỌC THUẬT

bộ não khoa học của YoRE, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động học thuật của Câu lạc bộ. Bên cạnh các tài liệu học thuật phát hành trên nền tảng online của YoRE, đây còn là nơi chịu trách nhiệm nghiên cứu lý thuyết và thực tế để áp dụng vào đề thi của các chương trình học thuật thường niên cũng như lên kế hoạch nội dung học thuật cho cả nhiệm kỳ.

nhân sự

trái tim kết nối nhân sự của YoRE, dù có thâm niên trẻ nhất nhưng đã hoàn thành tốt chức năng chính là chăm sóc con người ở CLB. Ngoài ra, đây là nơi chịu trách nhiệm cho các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển cho nhân sự nội bộ các kỹ năng cần thiết.

sự kiện

Là nơi mang những chương trình, sự kiện của YoRE lan tỏa và tiếp cận được đến đối tượng sinh viên UEH lẫn sinh viên khối ngành kinh tế. Được chia làm 3 chức năng nhỏ là Truyền thông, Đối ngoại và Tổ chức, mỗi ban có các nhóm nhỏ chịu trách nhiệm cho các đầu việc riêng biệt, nhằm đạt được mục tiêu chung là xây dựng hình ảnh, thương hiệu YoRE đúng với định hướng hoạt động lâu dài.

Copyright 2021 • CLB Nghiên cứu Kinh tế Trẻ – YoRE

Designed By Thanh Thảo