Chúng tôi là ai ?

Xem thêm

Được thành lập vào năm 2000, CLB Nghiên cứu Kinh tế Trẻ – YoRE, là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Là cầu nối giữa sinh viên và giáo viên có tâm huyết trong NCKH. Với khẩu hiệu “Ươm mầm tài năng kinh tế trẻ“, trải qua hơn 20 năm phát triển, tạo một môi trường để các bạn sinh viên kết hợp được hoạt động học tập của mình với nghiên cứu khoa học, gắn liền lí thuyết với thực tiễn sinh động, bên cạnh đó còn được rèn luyện thêm nhiều kĩ năng thiết thực.

Là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các sinh viên có niềm đam mê Nghiên cứu khoa học. Là cầu nối giữa sinh viên và giáo viên có tâm huyết trong NCKH.

 
 

Cơ cấu

Lịch sử phát triển

2000

Theo quyết định số 55/QĐ-HSV 2000 của Hội sinh viên ĐH Kinh Tế TP. HCM, CLB Nghiên cứu Kinh tế Trẻ chính thức được thành lập.

2000

Cuộc thi Thử tài Kinh tế vĩ mô lần đầu tiên được tổ chức

Sân chơi học thuật thường niên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Kinh tế Trẻ YoRE dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế nói chung và các bạn tân sinh viên UEH nói riêng có cơ hội để mài giũa kiến thức để tự ôn tập cho kì thi kết thúc học phần sắp tới. Bên cạnh, sinh viên các khóa lớn hơn cũng có dịp để củng cố môn học, là bước đệm cho các cuộc thi học thuật quy mô lớn.

2001

Cuộc thi Thử tài Kinh tế vi mô lần đầu tiên được tổ chức

Cuộc thi học thuật của Câu lạc bộ Nghiên cứu Kinh tế Trẻ YoRE dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế nói chung và các bạn tân sinh viên UEH nói riêng có cơ hội để mài giũa kiến thức để tự ôn tập cho kì thi kết thúc học phần sắp tới. Bên cạnh, sinh viên các khóa lớn hơn cũng có dịp để củng cố môn học, là bước đệm cho các cuộc thi học thuật quy mô lớn

 

2003

Cuộc thi KINH TẾ HỌC – TẦM NHÌN BẠN VÀ TÔI được tổ chức

2017

Hội thảo NCKH lần đầu tiên được tổ chức

2021

Chương trình NCKH – Lựa chọn để khẳng định lần đầu được hình thành dựa trên nền tảng hội thảo NCKH 2017

Ươm mầm tài năng kinh tế trẻ

Copyright 2021 • CLB Nghiên cứu Kinh tế Trẻ – YoRE

Designed By Trịnh Thắng